Et Colloquis Memorias
synesthesia manifestation
Milan Pala
virtuosity
Great time
emotion
Deep sound
resonance
Imagination
intensity
Progress
passion
Juraj Valenčík
idea
Previous
Next

Synestézia je percepčný  jav, pri ktorom stimulácia jedného senzorického zmyslu, vedie k nedobrovoľným zážitkom v druhej senzorickej alebo kognitívnej oblasti. V praxi dochádza k vnímaniu obrazu pri posluchu hudby a naopak. Hudobný album Et Colloquiis Memorias, bol nahraný za dve hodiny bez akéhokoľvek strihu alebo úpravy. Toto jedinečné hudobné dielo sa stalo manifestom synestézie medzi obrazom a hudbou. Každá z piesní na albume nesie rovnomenný názov obrazov, ktoré boli namaľované na základe tejto hudby.