ET COLLOQUIIS MEMORIAS

SPOMIENKY A ROZHOVORY

Album Spomienky a Rozhovory (Et Colloquiis Memorias) bol nahraný za necelé dve hodiny čistého času. Je bez jediného strihu v zázname, jednotlivé skladby boli oddelené, no bez zásahu do obsahu. Tento jedinečný album je manifestom synestézie hudby s obrazom.

JURAJ VALENČÍK

kontrabas

MILAN PALA

HUSLE